Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Αρχείο παρελθόντων ετών

Το Εργαστήριο έχει να παρουσιάσει πλούσια και πολυσχιδή δραστηριότητα τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο ερευνητικό πεδίο, όπως:

 • Έχει αναλάβει και έχει υλοποιήσει με επιτυχία μια μακρά σειρά ερευνητικών έργων και μελετών αξιολόγησης σε διάφορους τομείς με χρηματοδότηση από το 1ο και 2ο ΕΠΕΑΕΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΥΠΕΠΘ και εποπτευόμενους φορείς του, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλους φορείς, όπως:

Μελέτες πραγματογνωμοσύνης

-        Μελέτη: «Αναμόρφωση του περιεχομένου και Βελτίωση των τρόπων παροχής σπουδών του κύκλου μαθημάτων Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών» (Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ), 2003-2007.

-        «Μελέτη συστημάτων εξ αποστάσεως διαχείρισης γνώσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση των γνωστικών πεδίων του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, της Διεθνούς Εκπαίδευσης και των Ευρωπαϊκών Σπουδών στην εκπαίδευση» (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 1999- 2000.

-        Μελέτη:      «Καταγραφή και διερεύνηση της επαγγελματικής κατάστασης των αδιόριστων αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων 1993 - 1997» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ I, "Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα”), 1997-1998.

-        Μελέτη:      "Πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης διαπανεπιστημιακού δικτύου για τις Διεθνείς Σπουδές στην εκπαίδευση και τη μελέτη διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων και καινοτομιών" (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ I, "Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα"), σε συνεργασία με τα ΠΤΔΕ των Πανεπιστημίων Πατρών και Κρήτης με επισπεύδοντα του προγράμματος το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997-2000.

-         ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ, Έναρξη: 1/1/2019 Λήξη: 31/12/2021.
ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Life skills in the framework of inclusive education: necessity and benefits

-        ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ, 
Έναρξη: 1/1/2019 Λήξη: 31/12/2021
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
School Bullying: psycho-pedagogical interventions and practices

-        Ερευνητικό Πρόγραμμα ’Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), 1997-1999.

-        Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Αποκέντρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Μελέτη σκοπιμότητας, οργανωτικής δομής και λειτουργίας Μορφωτικών Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης -ΜΟΚΕΣΕ- σε νομαρχιακό επίπεδο" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 1998.

-        Ερευνητικό Πρόγραμμα "Κατάρτιση μητρώου προσοντούχων εκπαιδευτικών” (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου),1999.

 • Έχει κατά καιρούς συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το Τμήμα Educational Policy Studies της Σχολής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Wisconsin στο Madison.
 • Έχει διοργανώσει σειρά σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και φοιτητές, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

-        Διοργάνωση τον Ιανουάριο του 2003 σειράς δέκα διαλέξεων με ομιλητές τους καθηγητές του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Education), Robert Cowen και Jagdish Gundara.

-        Σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών των Κέντρων Επιμόρφωσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) (13 Δεκεμβρίου 2003, Ξενοδοχείο Τιτάνια) στο πλαίσιο του έργου εσωτερικής αξιολόγησης της δράσης των ΚΕΕ. Το έργο ολοκληρώθηκε με την τελική μελέτη / οδηγό αξιολόγησης των κέντρων, που καταρτίστηκε από το Εργαστήριο.

-        Σειρά διαλέξεων από τον Καθηγητή Andy Green (Institute of Education, University of London) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

-        Διοργάνωση κύκλου μαθημάτων Jean Monnet, (Φεβρουάριος – Μάιος 2008/ Φεβρουάριος – Μάιος 2009), με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οργανωτική υποστηρικτική συνδρομή του Εργαστηρίου. Στον κύκλο μαθημάτων Jean Monnet με τίτλο «Σπουδές, Εργασία και Καθημερινότητα σε μια Ενωμένη και Συνεκτική Ευρώπη: Συγκριτική Θεώρηση», τον οποίο παρακολούθησαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίδαξαν πανεπιστημιακοί καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, Καθηγητή Δημήτρη Ματθαίου.

Συνέδρια – ημερίδες:

 • Συνδιοργάνωση, μαζί με την Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, του 23ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης (Comparative Education Society in Europe – CESE) (7-10 Ιουλίου 2008, Ξενοδοχείο Τιτάνια). Στο συνέδριο που είχε τίτλο «Changing Landscapes, topographies and scenarios. Educational policies, schooling systems and higher education» συμμετείχαν περισσότεροι από διακόσιοι σύνεδροι από πενήντα χώρες του κόσμου.
 • Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων) με θέμα «Παγκοσμιοποίηση, Παιδεία και Τεχνολογία στη Νέα Κοσμόπολη: Διλήμματα και Προβληματισμοί για την Ελλάδα».
 • Ημερίδα – τιμητική εκδήλωση για τον Ανδρέα Καζαμία, με θέμα «Εκπαιδευτική πολιτική και το μέλλον της ανθρωπιστικής παιδείας» (20 Νοεμβρίου 2003).
 • Ημερίδα με θέμα «Το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα ως μεταρρυθμιστικό πρότυπο για την Ελλάδα: Η αποθέωση του συγκριτικού επιχειρήματος ή ‘τι Λωζάννη, τι Κοζάνη;’» (3 Νοεμβρίου 2005).
 • Ημερίδα με θέμα «Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Η ευρωπαϊκή εμπειρία» (9 Μαρτίου 2007). Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις τους Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί, ειδικοί σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
 • Ημερίδα με θέμα «Σχολική Βία: Αίτια, μορφές και τρόποι αντιμετώπισης» (29 Νοεμβρίου 2007), με ομιλητές πανεπιστημιακούς, ερευνητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος εκπαιδευτικών και φοιτητών, ενώ τις εισηγήσεις ακολούθησε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
 • Διοργάνωση ημερίδας – σεμιναρίου ειδικών, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Φινλανδίας και το Ίδρυμα Ευγενίδου, με θέμα «Στον αστερισμό του PISA: Οι φυσικές επιστήμες στο ελληνικό και το φινλανδικό σχολείο. Μια κριτική και συγκριτική θεώρηση». Στην ημερίδα συμμετείχαν με κεντρικές ομιλίες πανεπιστημιακοί και στελέχη της εκπαίδευσης από την Φινλανδία, καθώς και Έλληνες πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.
 • Διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας (12-14/3/2010) με θέμα: «Η επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κριτική και συγκριτική θεώρηση».

Έκδοση επιστημονικού περιοδικού

Τέλος, ξεχωριστή θέση στη δράση του Εργαστηρίου τα τελευταία δέκα χρόνια κατέχει η έκδοση, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης του εξαμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού "Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση".