Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Κοινωνικής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κοινωνικής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας

ΤΟΜΕΑΣ

Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ΤΜΗΜΑ

Παιδαγωγικό Δημοτικής  Εκπαίδευσης

ΣΧΟΛΗ

Επιστημών Αγωγής

Διευθυντής Εργαστηρίου

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Καθηγητής Ψυχολογίας Π.Τ.Δ.Ε.
Διεύθυνση Εργαστηρίου: Ναυαρίνου 13Α, T.K. 106 81, Αθήνα
τηλ. επικοινωνίας: 210-3688541, 210-3688535
e-mail: as_antoniou@primedu.uoa.gr

Σκοπός

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Εργαστηρίου Κοινωνικής–Οργανωσιακής Ψυχολογίας (Π.Δ. υπ’ αριθμ. 1229, άρθρο 1 – ΦΕΚ 10497 /07-4-2017), το Εργαστήριο έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

α) τη διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την ανάλυση και την παρουσίαση/δημοσιοποίηση ερευνών κοινωνικο-ψυχολογικού, οργανωσιακού και εκπαιδευτικού περιεχομένου,

β) την εστίαση στο θεωρητικό πλαίσιο (μοντέλα/κατασκευές) και τις ερευνητικές/εμπειρικές μεθόδους της Κοινωνικής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας όπως επίσης και των συναφών Κοινωνικών Επιστημών,

γ) τη σύνδεση θεωρητικών και εμπειρικών ερωτημάτων/ζητημάτων με κοινωνικά και οργανωσιακά θέματα/προβλήματα,

δ) τη συστηματική μελέτη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μειονότητες και άλλες ειδικές ομάδες/κατηγορίες και

ε) την έμφαση για την εφαρμογή των αρχών, των θεωριών και των μεθόδων της ψυχολογίας στο εργασιακό/σχολικό περιβάλλον συνεισφέροντας στη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων καθώς και της ποιότητας ζωής των εκπαιδευτικών.

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
 

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων τμημάτων του ΕΚΠΑ σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
 2. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους κανονισμούς έρευνας του Πανεπιστημίου.
 3. Την επίτευξη αναβάθμισης της Εκπαίδευσης και της Έρευνας στο Τμήμα, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου.
 4. Την εξειδίκευση εκπαιδευτικών και ψυχολόγων, τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
 5. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου με στόχο την ανάπτυξη, παραγωγή και μεταφορά τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών με τις ανάγκες της χώρας.
 6. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 8. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
 9. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

 

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ
 

 • Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
 • Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Σιδερίδης, Καθηγητής
 • Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

 • Ηλίας Βασιλείου, Γλωσσολόγος-Ειδικός Παιδαγωγός, M.Sc. SEN, Ph.D. -Postdoc ερευνητής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ με θέμα: «Ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ και ΥΛΑ. Αξιολόγηση συμπεριφοράς και προτεινόμενες παρεμβάσεις».
 • Δημήτρης Μαστρογιάννης, Εκπαιδευτικός, M.Sc., Ph.D. - Postdoc ερευνητής ΠΤΔΕ- ΕΚΠΑ με θέμα: «Η αξιοποίηση της τεχνολογίας όπως ΤΝ (π.χ. απλοποίηση γλώσσας, συγκεφαλαιώσεις, αυτοεκπροσώπηση, αυτοσυνηγορία, κ.ά.) στην ψυχική ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων στην ΕΑΕ (ΑμΕΑ και επαγγελματίες)». 
 • Κυριακούλα Ρόθου, M.Sc., Ph.D., Επίκουρη καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής– Μαθησιακών Δυσκολιών ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ. - Postdoc ερευνήτρια ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ με θέμα: «Γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες μονόγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών σχολικής ηλικίας με ειδική δυσκολία την κατανόηση κειμένου».

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Παναγιώτα Καρκαλέτση, Εκπαιδευτικός, Μ.Sc., Υποψ. Διδάκτωρ με θέμα: «Επιχειρησιακή ηθική και οργανωσιακή συμπεριφορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση υπό το πλαίσιο του διεθνούς συγκειμένου: Συγκριτική μελέτη μεταξύ κεντρικών δομών διοίκησης».
 • Όλγα Κόφα, Εκπαιδευτικός, Μ.Sc., Υποψ. Διδάκτωρ με θέμα:  «Εργασιακό στρες και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής: Ο ρόλος της αυτοαποτελεσματικότητας και της συναισθηματικής νοημοσύνης».
 • Ευτυχία Μητσοπούλου, Εκπαιδευτικός, Μ.Sc., Υποψ. Διδάκτωρ με θέμα: «Συσχέτιση ψυχικής ανθεκτικότητας χαρισματικών μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ακαδημαϊκή τους αυτοαντίληψη και παραγόντων γνωστικής και κοινωνικής προσαρμογής».
 • Καλομοίρα Νιαστή, Ψυχολόγος, Μ. Sc., Υποψ. Διδάκτωρ με θέμα: «Διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και των επιτελικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως προς την ικανότητά τους για διαχείριση καταστάσεων άγχους και διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων».
 • Κρυσταλλένια Φιορέντζη, Εκπαιδευτικός,  Μ.Sc., Υποψ. Διδάκτωρ με θέμα: «Αφηγηματικές δεξιότητες, όροι εσωτερικής κατάστασης και επιτελικές λειτουργίες σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και Μαθησιακές Δυσκολίες».
 • Μαρία-Κωνσταντίνα Χολέβα, Ψυχολόγος, Μ.Sc., Υποψ. Διδάκτωρ με θέμα: «Επαγγελματική εξουθένωση, δευτερογενές τραυματικό στρες και ψυχική ανθεκτικότητα σε εργαζόμενους στο προσφυγικό πεδίο στην Ελλάδα: Ο ρόλος της προσωπικότητας, των ψυχοκοινωνικών και οργανωσιακών παραγόντων».

 

Δημοσιεύσεις

 

 • Αντωνίου, Α.-Σ. (2022). Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης/εκφοβισμού στο χώρο του πανεπιστημίου (academic mobbing). Στο   Hub του ΕΚΠΑ.

https://hub.uoa.gr/academic-mobbing/

 • Αντωνίου, Α.-Σ. (2016). Γιατί υπάρχει και το υπαρξιακό άγχος. Στο Independent Think Talk for Science & Society του ΕΚΠΑ, Intelligent Deep Analysis. 

http://www.indeepanalysis.gr/psychologia/giati-yparchei-kai-to-yparxiako-agchos

 • Αντωνίου, Α.-Σ. (2016). Εργασιακό στρες και επαγγελματική εξουθένωση: Μια σοβαρή απειλή για την ψυχοσωματική ευεξία των σύγχρονων εργαζομένων σε καιρούς κρίσης. Στο Independent Think Talk for Science & Society του ΕΚΠΑ, Intelligent Deep Analysis.

http://www.indeepanalysis.gr/psychologia/ergasiako-stress-kai-epagelmatikh-exouthenwsh

 • Αντωνίου, Α.-Σ. (2016). Εκφοβισμοί, παρενοχλήσεις και ανοίκειες συμπεριφορές σε χώρους εργασίας: Το φαινόμενο του work bulling.  Στο Independent Think Talk for Science & Society του ΕΚΠΑ, Intelligent Deep Analysis.

http://www.indeepanalysis.gr/psychologia/ekfovismoi-parenochlhseis-kai-anoikeies-symperifores-se-chwrous-ergasias

 • Αντωνίου, Α.-Σ. (2016). Η προοπτική άσκησης ηγεσίας βάσει ηθικών κανόνων και αξίων: Η πρόταση του μετασχηματιστικού τύπου ηγεσίας (transformational leadership). Στο Independent Think Talk for Science & Society του ΕΚΠΑ, Intelligent Deep Analysis.

http://www.indeepanalysis.gr/koinwnia/h-prooptikh-askhshs-hgesias-vasei-hthikwn-kanonwn-kai-axiwn

 • Αντωνίου, Α.-Σ. (2016). Ηθική των επιχειρήσεων και σύγχρονες μακιαβελικές πρακτικές. Στο Independent Think Talk for Science & Society του ΕΚΠΑ, Intelligent Deep Analysis.

http://www.indeepanalysis.gr/epicheirimatikothta/hthikh-tvn-epicheirhsewn-kai-sygchrones-makiavelikes-praktikes